• 631-19_16bitHDR_K7.jpg

  631-19_16bitHDR_K7.jpg

 • Madison, WI, 2007

  Madison, WI, 2007

 • Northhampton, MA, 2005

  Northhampton, MA, 2005

 • Milwaukee, WI, 2005

  Milwaukee, WI, 2005

 • Vicksburg National Military Park, Vicksburg, MS, 1994

  Vicksburg National Military Park, Vicksburg, MS, 1994

 • Mississippi, Prairie du Chien, WI, 1996

  Mississippi, Prairie du Chien, WI, 1996

 • State St., Madison, WI, 2004

  State St., Madison, WI, 2004

 • Grand Canyon, AZ, 1994

  Grand Canyon, AZ, 1994

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • San Franciso, CA, 1993

  San Franciso, CA, 1993

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Interstate Hwy. 80-90, IN, 1991

  Interstate Hwy. 80-90, IN, 1991

 • Henry Vilas Park Zoo, Madison, WI, 1991

  Henry Vilas Park Zoo, Madison, WI, 1991

 • House on the Rock, WI, 1989

  House on the Rock, WI, 1989

 • Madison, WI, 1989

  Madison, WI, 1989

 • Badger Bus Station, Madison, WI, 1989

  Badger Bus Station, Madison, WI, 1989

 • Titan Missle Silo, Sahuarita, AZ, 2006

  Titan Missle Silo, Sahuarita, AZ, 2006

 • Rocky Mountain National Park, CO, 1996

  Rocky Mountain National Park, CO, 1996

 • O'Hare International Airport, Chicago, Illinois, 2007

  O'Hare International Airport, Chicago, Illinois, 2007

 • Baton Rouge, LA, 1994

  Baton Rouge, LA, 1994

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Henry Vilas Zoo, Madison, WI, 1992

  Henry Vilas Zoo, Madison, WI, 1992

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991

 • Madison, WI, 1990

  Madison, WI, 1990

 • Madison, WI, 1990

  Madison, WI, 1990

 • Mount Rushmore, SD, 1990

  Mount Rushmore, SD, 1990

 • Wisconsin, 2000

  Wisconsin, 2000

 • Madison, WI, 1996

  Madison, WI, 1996

 • Dane County Regional Airport, Madison, Wisconsin, 2007

  Dane County Regional Airport, Madison, Wisconsin, 2007

 • Madison, WI, 1991

  Madison, WI, 1991